О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

 

В съответствие  чл. 95, ал.1 от ЗООС

 

Фирма „Оберон – Х“ ООД ,                                                                                                              с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска , Индустриална зона № 1

 

УВЕДОМЯВА

Засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на покривни фотоволтаични инсталации с обща инсталирана мощност 656 кВт за собствена консумация в складово-производствена база на „Оберон – Х“  ООД, в с. Равно поле , общ. Елин Пелин“

„Изграждане на интегрирана автоматизирана система за управление на складовите наличности от суровини и готова продукция в складово- производствена база на                    „ Оберон – Х“ ООД в с. Равно поле , Индустриална зона 1“

„Закупуване на  вакуумна машина за производство на крем мед“

 

За контакти: Траян Велев , с. Равно поле, общ. Елин Пелин  0888 95 27 26

 

 

 

 

Дата: 13.01.2022г.